top of page

Elektronik Güvenlik Sistemleri

   Elektronik güvenlik sistemleri fiziki korumanın en önemli parçası olup, elektronik yada mekanik alarm sinyali üretebilen kamera, hırsız alarm, yangın algılama, geçiş kontrol, ürün güvenliği gibi elektronik sistemler ile bu sistemlerin kontrolünü, izlenmesini, raporlanmasını sağlayan altyapıdan oluşmaktadır.

 

Kamera, hırsız alarm, yangın algılama, geçiş kontrol, interkom, acil anons/seslendirme sistemleri birbiriyle bütünleşik çalıştırılarak elektronik güvenlik sistemlerin etkinliği arttırılabilir. Örneğin yangın alarmı durumunda algılamanın yapıldığı bölgedeki kamera görüntüsünü ilgili kişi ve birimlere alarm sinyali ile birlikte göndermek, asansörlerin zemin kata gönderilmesini sağlamak, yürüyen merdivenleri durdurmak, geçiş kontrol sistemlerine kart okutan kişi sayısı ile aynı anda kapıdan geçiş yapan kişi sayısını karşılaştırıp, uygunsuz geçişlerde operatörün bilgilendirilmesi ve uygunsuz geçiş yapanların tespit edilmesi, başlıca entegrasyon uygulamaları arasında sayılabilir.

Hangi elektronik güvenlik sistemi kullanılıyor olursa olsun  amaca uygun sonuçlar elde etmek için 7 altın kurala dikkat edilmelidir.

  1. İhtiyacın tam olarak belirlenmesi ve risklerin doğru tanımlanması.

  2. Fazla ya da eksik cihaz barındırmayan, optimum sistem tasarımı.

  3. Uluslararası standartlara uygun kaliteli ekipman seçimi.

  4. Ortam koşullarına ve teknik standartlara uygun altyapı.

  5. Kurulum ve devreye alma işlemlerinin konusunda uzman sertifikalı personel tarafından yapılması

  6. Operatör ya da son kullanıcının detaylı eğitimi. 

  7. Satış sonrası düzenli bakım ve servis hizmetleri

Kamera Sistemleri

 

  Kamera sistemleri görsel kontrol gerektiren alanların izlenmesini sağlayan (CCTV (Closed Curcuit Television) - Kapalı Devre Tele-vizyon ) sistemleridir. Kamera sis-temleri, günümüzün en değerli güvenlik ve yönetim araçlarından biridir. 

Daha fazla bilgi için....

Geçiş Kontrol Sistemleri

 

 Geçiş kontrol sistemleri basit anlamda kişi ya da grupların belli bir yere girişini denetim altında tutmanızı sağlayan, geniş anlamda ise personel, ziyaretçi, araç veya mallarınızın işletmenize girişini, çı-kışını ve işletme içindeki konumunu denetlemenizi ve izlemenizi sağ-layan sistemlerdir.

Daha fazla bilgi için....

Yangın Algılama Sistemleri

 

 Yangın algılama ve ihbar sistemleri her türlü bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangın-ların başlangıç aşamasında tespiti, binada yaşayanları bu durumdan haberdar edilmesi ve gerekli güvenlik birimlerine haber veril-mesini sağlayan, hem can hem de mal korumaya yönelik kurulan sistemlerdir.

Daha fazla bilgi için....

Hırsız İhbar Sistemleri

 

 Hırsız ihbar sistemleri, ev ve ya işyerindeki hırsızlık, tehdit, gasp, yangın, sağlık sorunu gibi durumlarda başkalarını (Alarm Haberalma Merkezi, mal sahibi, komşular) haberdar edip yardım çağırmayı sağlayan elektronik güvenlik sistemleridir.

Daha fazla bilgi için....

Video Analiz Sistemleri

 

  Kamera sistemleri görsel kontrol gerektiren alanların izlenmesini sağlayan CCTV (Closed Curcuit Television - Kapalı Devre Televizyon ) sistemleridir. Kamera sistemleri, günümüzün en değerli güvenlik ve yönetim araçlarından biridir. 

Daha fazla bilgi için....

İnterkom Sistemleri

 

 Geçiş kontrol sistemleri basit anlamda kişi ya da grupların belli bir yere girişini denetim altında tutmanızı sağlayan, geniş anlamda ise personel, ziyaretçi, araç veya mallarınızın işletmenize girişini, çıkışını ve işletme içindeki konumunu denetlemenizi ve izlemenizi sağlayan sistemlerdir.

Daha fazla bilgi için....

Müzik / Anons Sistemleri

 

 Yangın algılama ve ihbar sistemleri her türlü bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınların başlangıç aşamasında tespiti, binada yaşayanları bu durumdan haberdar edilmesi ve gerekli güvenlik birimlerine haber verilmesini sağlayan, hem can hem de mal korumaya yönelik kurulan sistemlerdir.

Daha fazla bilgi için....

Çevre Güvenlik Sistemleri

 

 Yangın algılama ve ihbar sistemleri her türlü bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınların başlangıç aşamasında tespiti, binada yaşayanları bu durumdan haberdar edilmesi ve gerekli güvenlik birimlerine haber verilmesini sağlayan, hem can hem de mal korumaya yönelik kurulan sistemlerdir.

Daha fazla bilgi için....

bottom of page