top of page

Çözümlerimiz

  Yüksek  teknoloji ürünlerini  özgün fikirlerimizle optimum maliyetlerde faydanıza sunuyoruz.

  Sunduğumuz her çözümde amaca uygun sonuçlar elde etmek için;  İhtiyaçlarınızı tam olarak belirleyip, riskleri  doğru tanımlıyor, böylelikle fazla  -  eksik cihaz barındırmayan  optimum  sistemleri  tasarlıyoruz. Çözümlerimizde  Uluslararası 

standartlara uygun kaliteli ekipmanları seçiyor, ortam koşullarına ve teknik standartlara uygun altyapıları kuruyoruz. Kurulum, devreye alma ve test işlemlerini, konusunda uzman sertifikalı personellerimizle yapıyor, detaylı bir şekilde operatör ve son kullanıcı eğitimlerini veriyoruz. 

     

  Satış sonrası genişletilmiş garanti hizmetleri, periyodik bakım onarım ve destek hizmetleri, çağrı bazlı destek hizmetleri ile sistemlerinizi sorunsuz bir şekilde sürekli çalışır durumda tutuyor; sizlerin kendi işinize odaklanmanızı sağlıyoruz.

Paket
Neeo-Remote-Various-OS-3-UI-Group-759x50

  Elektronik güvenlik sistemleri fiziki korumanın en önemli parçası olup, elektronik yada mekanik alarm sinyali üretebilen kamera, hırsız alarm, yangın algılama, geçiş kontrol, ürün güvenliği gibi elektronik sistemler ile bu sistemlerin kontrolünü, izlenmesini, raporlanmasını sağlayan altyapıdan oluşmaktadır.

Daire içi Ünite.jpg

  Görüntülü interkom sistemleri kapıdaki misafirleriniz ile sesli ve görüntülü olarak iletişim kurmanızı sağlar.

  Görüntülü interkom sistemleri IP ve Analog tabanlı olabilir. Her iki türde de tek kablo üzerinden ses, görüntü ve enerji aktarılabilmesi, hızlı, kolay ve maliyeti düşük kurulumlar yapılmasına olanak sağlar.

images3.jpg

  Seslendirme ve acil anons sistemleri kişileri toplu olarak bilgilendirmek, çağrı yapmak, güvenlik amaçlı yönlendirme ve müzik yayını yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

  Seslendirme ve acil anons sistemle-rinin uygulanacağı yerin mimarisi, ses sisteminin gücünü ve kullanılacak hoparlör cinsi ve adetini belirlemek için önemlidir. 

telefon.jpg

 3CX, iş için VoIP ve Tümleşik İletişimler Teknolojisi'nde küresel bir liderdir. İşletmelerin telefon hizmeti maliyetlerini ve yönetim sorunlarını önemli derecede azaltan basit, esnek ve uygun maliyetli bir çözümdür.

   3CX ile üretkenliği arttırmanız, iş seya-hatinin süresini kısaltmanız, telekomüni-kasyon maliyetlerini azaltmanız işlemleri düzene koymanız ve müşteri hizmetlerini geliştirmeniz garanti altına alınır

yapkab1.jpg

  Birbirine bağlanan cihazlar ne olursa olsun bir network (ağ) sistemin verimli çalışması için en temel unsur, iletişimi sağlayan fiziksel (pasif) alt yapıdır. Data kablolarının sonlandırılmasında kullanılan pasif elemanların seçimi, bilgi akışındaki performansı büyük ölçüde etkilemek-tedir. 

2014-08-07 10.47.19.jpg

  Uluslararası güvenlik standartlarında dizayn edilen sunucu - sistem odaları kurumsal bilişim ve iletişim sistemlerinin başarısı için en önemli yapı taşıdır. 

   Bilişim ve iletişim altyapısının güvenli ve kesintisiz çalışması için tasarlanan sunucu odaları bilgi bütünlüğü, güvenliği ve iş sürekliliği kavramını desteklemekte ve kurumlara rakipleri karşısında avantaj sağlamaktadır.

Remoteworking notebook.jpg

  Her geçen gün artan ve küreselleşen rekabet koşulları içinde zamanla yarışan çalışanlar şirket ağına ve bilgilerine iste-dikleri anda herhangi bir yerden hızlı bir şekilde erişebilmelidir.

      

   Ancak  bu erişimin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için güvenlik duvarı, saldırı engelleme sistemleri (IPS), antivirüs, VPN, içerik filtreleme, mail güvenliği, hotspot ve 5651 loglama gibi birçok güvenlik teknolojisini birlikte kullanmak gerekmektedir. 

KVKK.jpg

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin gizlili-ğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. 

   KVKK kapsamında kısa ve orta vadeli ihtiyaçlarınızı; Mevzuat farkındalığı, varlık envanterinin çıkarılması, risk değerlen-dirmesi ve etki analizi, veri uyumluluğu-nu sağlamak üzere mevzuata ilişkin yol haritasının belirlenmesi olarak tanımla-yabiliriz. 

Teknik servis.jpg

   Elektronik güvenlik ve bilişim sistemlerinde ürettiğimiz çözümlerde kullandığımız aktif - pasif cihazların ve ekipmanların birbiri ile uyumlu ve kesintisiz çalışmasını hedefleyen bakım onarım ve destek hizmetlerimizi 7 gün 24 saat marka bağımsız olarak sağlamaktayız.

   Satış sonrası destek hizmetleri, genişletilmiş garanti hizmetleri, periyodik bakım onarım hizmetleri ve dış kaynak kullanımı hizmetlerimizden Destek Sözleşmesi ile "ÖNCELİKLİ" olarak veya çağrı bazlı destek talebi ile faydalanabilirsiniz.

bottom of page