top of page

Mobil Cihaz Yönetimi

   Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) uyum, envanter, koruma ve cihazların sağlık durumu ile ilgili anlık görünümlerle görülebilirlik ve kontrolü artırır. BT departmanının uzaktan cihazları kaydetmesini, yetkilendirmesini, yetkilerini kaldırmasını ve izlemesini sağlar. Güvenlik gereksinimlerinin tutarlı bir şekilde uygulanması için cihazlar arası ilkelerin ve grup ilkelerinin kullanılmasını mümkün kılar. 

VMware

   VMware MDM çözümleri ile tek bir platform’dan tek bir kullanıcı kimliği ile tüm kurumsal envantere güvenli erişim sağlanmaktadır, Ayrıca VMware uçtan uca yönetim sağlayarak uç noktada ki cihaz’ınızın markası modeli ne olursa olsun tek bir merkezden yönetebilmenize olanak sağlar.

WMware.jpg

Microsoft Intune

  Microsoft Intune, çalışanlarınızın üretken olmasını sağlarken kurumsal verilerinizin korunmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir kurumsal mobilite yönetim (Enterprise Mobility Management, EMM) hizmetidir.

Microsoft intune.png
İntune.png

Intune ile Neler Yapabilirsiniz?

  • Çalışanlarınızın şirket verilerine erişmek için kullandığı mobil cihazları yönetebilirsiniz.

  • Çalışanlarınızın kullandığı mobil uygulamaları yönetebilirsiniz.

  • Çalışanlarınızın erişim ve paylaşım yöntemlerinin denetlenmesine yardımcı olarak şirket bilgilerinizi koruyabilirsiniz.

  • Cihazların ve uygulamaların şirket güvenlik gereksinimlerine uygun olduğundan emin olabilirsiniz.

Görüşme Talep Formu
bottom of page