top of page

Elektronik Güvenlik Sistemleri

   Elektronik güvenlik sistemleri fiziki korumanın en önemli parçası olup, elektronik yada mekanik alarm sinyali üretebilen kamera, hırsız alarm, yangın algılama, geçiş kontrol, ürün güvenliği gibi elektronik sistemler ile bu sistemlerin kontrolünü, izlenmesini, raporlanmasını sağlayan altyapıdan oluşmaktadır.   Kamera, hırsız alarm, yangın algılama, geçiş kontrol, interkom, acil anons/seslendirme sistemleri birbiriyle bütünleşik çalıştırılarak elektronik güvenlik sistemlerin etkinliği arttırılabilir. Örneğin yangın alarmı durumunda algılamanın yapıldığı bölgedeki kamera görüntüsünü  ilgili kişi ve birimlere alarm

Neeo-Remote-Various-OS-3-UI-Group-759x50

sinyali ilebirlikte göndermek, asansörlerin zemin kata gönderilmesini sağlamak, yürüyen merdivenleri durdurmak, geçiş kontrol sistemlerine kart okutan kişi sayısı ile aynı anda kapıdan geçiş yapan kişi sayısını karşılaştırıp, uygunsuz geçişlerde operatörün bilgilendirilmesi ve uygunsuz geçiş yapanların tespit edilmesi, başlıca entegrasyon uygulamaları arasında sayılabilir.

      Her projemizde optimum fiyat performans aralığında maksimum faydayı sağlamak adına; 

  • Tesisiniz ve işletmeniz analiz edilerek izleme ve raporlama gereksinimleriniz belirlenir.

  • Uygulamak istediğiniz güvenlik tedbirleri görüşülür elektronik güvenlik sistemlerinizin (kamera, geçiş kontrol, yangın algılama, hırsız alarm ve bina otomasyon) birbiri ile entegrasyon gerekliliği ve bunun düzeyi belirlenir.

  • Güvenlik senaryoları tartışılarak can ve mal emniyeti gereksinimleri ile bir çelişki olup olmadığı araştırılır ve varsa bu çelişkileri giderecek çözümler bulunur.

  • Geleceğe dönük genişleme ihtiyaçları da değerlendirilerek, malzeme ve tesisat maliyetleri ile birlikte sistem seçenekleri sunulur.

  • Çözümde karar kılındığında, uygulama projeleri hazırlanır, montaj ve programlama tamamlanır sistemden  sorumlu  personel   eğitilir ve sistem teslim edilir.

  • Başlangıç aşamasında uzman personelimiz sistemin çalışmasını süpervize eder, operatörlerinin eğitim eksikleri varsa tamamlar.

  • Teknik ekibimiz garanti süresi içinde  ve bitiminde bakım onarım ve destek hizmetleri ile sisteminizi 7/24 çalışır durumda tutar.

Elektronik Güvenlik Sistemleri Çözümlerimiz

Kamera Sistemleri

 

  Kamera sistemleri görsel kontrol gerektiren alanların izlenmesini sağlayan (CCTV (Closed Curcuit Television) - Kapalı Devre Tele-vizyon ) sistemleridir. Kamera sis-temleri, günümüzün en değerli güvenlik ve yönetim araçlarından biridir. 

Daha fazla bilgi için....

Geçiş Kontrol Sistemleri

 

 Geçiş kontrol sistemleri basit anlamda kişi ya da grupların belli bir yere girişini denetim altında tutmanızı sağlayan, geniş anlamda ise personel, ziyaretçi, araç veya mallarınızın işletmenize girişini, çı-kışını ve işletme içindeki konumunu denetlemenizi ve izlemenizi sağ-layan sistemlerdir.

Daha fazla bilgi için....

Yangın Algılama Sistemleri

 

 Yangın algılama ve ihbar sistemleri her türlü bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangın-ların başlangıç aşamasında tespiti, binada yaşayanları bu durumdan haberdar edilmesi ve gerekli güvenlik birimlerine haber veril-mesini sağlayan, hem can hem de mal korumaya yönelik kurulan sistemlerdir.

Daha fazla bilgi için....

Hırsız İhbar Sistemleri

 

 Hırsız ihbar sistemleri, ev ve ya işyerindeki hırsızlık, tehdit, gasp, yangın, sağlık sorunu gibi durumlarda başkalarını (Alarm Haberalma Merkezi, mal sahibi, komşular) haberdar edip yardım çağırmayı sağlayan elektronik güvenlik sistemleridir.

Daha fazla bilgi için....

Video Analiz Sistemleri

Tehditleri, şüpheli olayları ya da gerçek zamanlı davranışları algılamak ve tanımlamak için video görüntülerini sayısal olarak analiz eden sinyal işleme sistemleridir. Video analiz sistemleri, CCTV sis-temlerinin etkinliğini arttırmıştır. Büyük çaplı sistemlerde veya üst düzey koruma sağlanmak istendi-ğinde etkin, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için....

İnterkom Sistemleri

 

Görüntülü interkom sistemleri kapıdaki misafirleriniz ile sesli ve görüntülü olarak iletişim kurma-nızı sağlar.

  Görüntülü interkom sistemleri IP ve Analog tabanlı olabilir. Her iki türde de tek kablo üzerinden ses, görüntü ve enerji aktarılabilmesi, hızlı, kolay ve maliyeti düşük kuru-lumlar yapılmasına olanak sağlar.

Daha fazla bilgi için....

Müzik / Anons Sistemleri

 

  Seslendirme ve acil anons sistemleri kişileri toplu olarak bilgilendirmek, çağrı yapmak, güvenlik amaçlı acil yönledirme ve müzik yayını yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

Seslendirme ve acil anons sistem-lerinin uygulanacağı yerin mimarisi, ses sisteminin gücünü ve kullanılacak hoparlör cinsi ve adetini belirlemek için önemlidir. 

Daha fazla bilgi için....

Çevre Güvenlik Sistemleri

  

Dış ortamlarda oluşabilecek hat ihlallerine karşı geniş bir çevre koruma sistemidir. Çit üzeri algılayıcılar, infrared kızılötesi bariyerler, mikrodalga bariyer sistemleri, portatif algılayıcılar, toprak altı algılama sistemleri çevre güvenlik sistemlerinin temelini oluşturur. Genellikle hırsız algılama yada CCTV  kamera sistemleri ile entegre çalışırlar.

Daha fazla bilgi için....

bottom of page