top of page

Video Analiz Sistemleri

  Tehditleri, şüpheli olayları ya da gerçek zamanlı davranışları algılamak ve tanımlamak için video görüntülerini sayısal olarak analiz eden sinyal işleme sistemleridir. Video analiz sistemleri, CCTV sistemlerinin etkinliğini arttırır. Büyük çaplı sistemlerde veya üst düzey koruma sağlanmak istendiğinde etkin, ekonomik ve güvenilir bir çözüm sunar.

  Hareket algılama, ısı ölçme, yüz algılama, yüz tanımlama, sınır ihlali, plaka okuma, kişi sayma, araç sayma, yabancı nesne algılama, kayıp nesne algılama, ters yöne giriş, yoğunluk haritası, sinyal kaybı,  sabotaj algılama, başıboş dolaşma, kişi ve nesne takibi gibi birçok gelişmiş algılama başta olmak üzere bir çok video analiz sistemi başta güvenlik olmak üzere üretimden sağlığa birçok sektörde kullanılmaktadır.

   Hareket algılama her kamera ve kayıt cihazında bulunan temel video analizidir. Yüksek teknoloji ürünü yeni nesil IP kameraların birçoğu yüz algılama, sınır ihlali, alan ihlali, sabotaj algılama, sahne değişimi, kayıp eşya, unutulmuş eşya, ses algılama gibi güvenlik başlıca güvenli amaçlı video analizlerin birçoğunu barındırmaktadır. Ancak Standart IP kamerlar 2 boyutlu video analizi yaptığı için özellikle dış ortamlarda beklenen performansı gösterememektedir.  Plaka okuma, kişi sayma, yüz algılama ve tanımlama, nesne takibi gibi video analizler için özel üretilen proje bazlı kamera ve network kayıt cihazları birçok projede başarı olarak kullanılmaktadır.   

Neden Video Analiz Kullanmalıyız

Maliyet Tasarrufu

Ağ üzerinden gönderilen daha az video, ağ yükünü ve depolama gereksinimlerini azaltır.

Zaman Tasarrufu

Kaydedilen videoda izleme ve arama işlemleri daha kolay hale gelir ve operatörlerin daha fazla kamera yönetmesine olanak tanır.

Daha Fazla Verimlilik

Videoyu güvenlik olayları için otomatik olarak izlemek, olaydan sonra tepki vermek yerine suçun önlenmesine yardımcı olur.

İş Değerinin Oluşturulması

Perakende mağazalardaki giriş kameralarından personel sayısı gibi video verilerinin diğer sistemlere entegre edilmesi, gözetim sisteminin diğer işletme fonksiyonlarının incelenmesinde ve analizinde yeni çözümlere katkıda bulunabileceği anlamına gelir.

Video_analiz_değer.jpg

Video Analiz Uygulama Örnekleri

Yüz Tanıma

yüz tanıma 2.jpg

En basit anlamda kameralardaki canlı veya kayıtlı görüntüyü kullanarak bir kişinin yüzünü kayıtlı yüzlerden oluşan veritabanıyla otomatik olarak eşleştirilir ve yüz eşleşmelerinin bildirilmesini ve uyarılmasını gerçekleştirir. 

Bu sistemler mağazacılık ve sosyal medya uygulamalarında insan yüzü bulmak yerine özellikle cinsiyet, yaş, ırk gibi daha geniş grupların istatistiklerinin tespit edilmesi gibi uygulamalar için de geniş bir kullanım alanına sahiptir

Kişi Sayma

Gün içinde alışveriş merkezinize ya da mağazanıza giren kişileri sayabildiğinizde ticari faaliyetlerinizi çeşitli yollarla geliştirme şansı elde edersiniz. Örneğin, yoğun olmayan saatlerde personel sayınızı azaltıp yoğun saatlerde arttırarak hizmet kalitenizi arttırabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen gün, hafta ve aylarda gelecek talepler hakkında öngörüde bulunabilir, doğru personel sayısı ve stok bulundurarak gelecek faaliyetlerinizi bu bilgiler ışığında planlayabilirsiniz.

Kişi sayma özelliği sayesinde çeşitli sektörlerde değerli öngörüler elde edilmesi mümkündür. Bu sayede, örneğin stadyum gibi hızlı trafik akışına sahip alanlarda kalabalığın güvenliği sağlanmış olur; kulüplere, sergi salonlarına ve diğer mekanlara giren kişi sayısının yangın güvenlik talimatlarında belirtilen sınırları aşmasının önüne geçilir.

axis-tailgating-detector-illustration.pn
axis-tailgating-detector-statistics.jpg
people-counting-age-and-gender statistic

Isı Haritası

Isı haritası analizi belirlenen zaman aralığında insanların yoğunlaştığı bölgeler için sanal bir harita oluşturur. Kırmızı hareketliliğin çok olduğu yüksek yoğunluğu, mavi ise düşük yoğunluğu ifade eder. Isı haritasını kullanarak kullanıcı davranışları izlenebilir ve müşterilerin tercih etmediği alanları gösterebilir. Özellikle perakende için ürünlerin yeniden düzenlenmesi ve işin geliştirmesi için önemli bir yardımcı araçtır.

dahua_heat_map1.jpg

Plaka Tanıma

Plaka_Tanıma.jpg

Plaka tanıma sistemleri, dijital görüntü üzerinden karakter tanımlaması yaparak araçlara ait plakaların okunması için kullanılan yazılım tabanlı teknolojilerdir. Plaka tanıma sistemleri kullanım açısından çok geniş bir yelpazeye sahip olup, çoğunlukla trafik kontrolünde ve otopark  giriş - çıkışlarında kullanılmaktadır. 

Plaka tanıma sistemleri araçların rengini modelini ve hız bilgisini de analiz edebilmektedir.

Çizgi İhlali

Geçiş Çizgisi Algılama insanların veya nesnelerin kısıtlı bir alana yaptıkları izinsiz girişleri algılar. Kamera görüş alanında hareketli nesneler algılarsa, kamera bu nesnelerin her birini takip etmeye başlar. Nesne önceden tanımlı bir yöndeki hayali çizgiyi herhangi bir yöne doğru geçerse kamera izleme merkezine bir alarm gönderir. 

Sanal_Çit_Alarm.jpg

Alana Giriş - Alandan Çıkış

Alan_Ä°hlali.jpg

Alana giriş - çıkış analizleri, özel bir alanın, şüpheli kişi veya nesnenin girişi halinde oluşabilecek potansiyel tehditlerden korumasına yardımcı olur. Bölge girişi etkinleştirerek seçilen bölgelere nesne girişi olduğunda bir alarm tetiklenir. Çıkış algılamasında ise tam tersi olarak bir kişi veya nesnenin bölgeden çıkışı dikkate alınır ve alarm tetiklenir.

Başıboş Dolaşma

Kişi yada nesneler belirlenen alanda önceden belirlenen bir süre boyunca rastgele dolaştığında, bir alarmı tetikleyecek şekilde ayarlanabilir.  Dolaşma algılaması nesnenin boyutuna bağlı olarak özelleştirilebilir. Ayarlanan boyuttan daha büyük bir nesne algılanması durumunda alarm tetiklenebilir.

Alan İhlali 3.png
bottom of page