top of page

   Servis Hizmetleri

   Elektronik güvenlik ve bilişim sistemlerinde ürettiğimiz çözümlerde kullandığımız aktif - pasif cihazların ve ekipmanların birbiri ile uyumlu ve kesintisiz çalışmasını hedefleyen bakım onarım ve destek hizmetlerimizi 7 gün 24 saat marka bağımsız olarak sağlamaktayız.

   Satış sonrası standart garanti hizmetleri, genişletilmiş garanti hizmetleri, periyodik bakım onarım hizmetleri ve dış kaynak kullanımı hizmetlerimizden "SÖZLEŞMELİ HİZMETLER" ile "ÖNCELİKLİ" olarak veya çağrı bazlı destek talebi ile faydalanabilirsiniz.

Garanti_Sartlar%25C3%2584%25C2%25B1_edit
Garanti Belgesi.png
Standart Garanti Hizmetleri

Ülkemizde satılan her ürün üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile üretici, ithalatçı ve satıcı firma garantisi altındadır. Standart garanti hizmetleri 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esasları kapsamında, üretici ve ithalatçı firmanın ilgili prosedürleri uygulanarak verilmektedir.

Garanti, hatalı kullanım, kaza, değişiklik, uygun olmayan fiziksel ortam veya işletim ortamı, sizin tarafınızdan yapılan uygun olmayan bir bakım veya Üretici, ithalatçı ve satıcı sorumluluğunda olmayan bir başka üründen kaynaklanan arızalar sonucunda sistem ve cihazlarda yapılacak onarım veya değişimleri kapsamaz. Garanti sistem, cihaz ve parçalarının belirleyici etiketlerinin sökülmesi veya değiştirilmesi halinde geçerliliğini yitirir.

Garanti_Sartlar%25C3%2584%25C2%25B1_edit
Garanti Belgesi.png
Garanti Extra.jpg
Genişletilmiş Garanti Hizmetleri

Standart garanti hizmetleri kapsamında bulunmayan (yani üretici, ithalatçı firma tarafından verilmeyen) hizmetler ürünün satış fiyatı içerisinde yoktur. Bakım Onarım ve Sistem Destek Hizmetleri olarak sınıflandırabileceğimiz bu hizmetleri  kısaca Genişletilmiş Garanti Hizmetleri- GGH olarak adlandırıyoruz. Bu hizmetler, ürün garanti kapsamında olsa bile, bir bedel karşılığında verilir.

Örnek olarak, hemen hemen tüm markalarda, üreticinin sunucu donanımı için verdiği garanti hizmeti, çağrının yapılışını izleyen iş günü, çalışma saatinin bitimine kadar şeklindedir. Eğer sunucu donanımının arızaları için 2 ya da 4 saatte müdahale istenirse, garanti kapsamında olmayan (yani bedeli ödenmemiş, satın alınmamış) bir hizmet istenmektedir. Ayrıca, üretici firmalar tarafından verilen garanti hizmeti ve desteği sadece donanım düzeyindedir, doğal olarak yazılım sorunlarına karşı bir garanti, bir koruma, yoktur.

Karikatur_3_edited.jpg
Dış Kaynak.jpg
Sözleşmeli Hizmetler
Sistemlerin bir bütün olarak sürekli çalışır durumda tutulması amacıyla sözleşmede tanımlanan SLA sürelerine uygun olarak verilen  periyodik bakım ve çağrı bazlı onarım ve sistem destek hizmetleridir.   
  • Parça Dahil Bakım-Onarım Sözleşmesi: Bu sözleşme kapsamında parça bedeli İDEAS tarafından karşılanır.  Müdahale ve çözüm süreleri ihtiyaca göre belirlenir.

  • Parça Hariç Bakam-Onarım Sözleşmesi:  Bu sözleşme kapsamında parça bedeli Müşteri tarafından karşılanır. Müdahale ve çözüm süreleri ihtiyaca göre belirlenir.

  • Sistem Destek Sözleşmesi: Bu sözleşme kapsamında sadece PC ve Server üzerindeki uygulamalara verilen desteği içerir. PC üzerindeki, MS Office, emülasyon, virüs uygulamaları ile BackOffice ürünlerinin Client uygulamaları, Server işletim sistemi ve BackOffice uygulamaları ile Firewall, Terminal Server gibi uygulamalara verilen destek örnek olarak verilebilir.

  • Dış Kaynak Kullanımı : Genel hizmet sözleşmesi olarak da tanımlaya-bileceğimiz bu sözleşme kapsamında BT sorumluluğundaki tüm sistemlerin periyodik bakımdan onarım ve destek hizmetlerine kadar tüm hizmetlerin parça dahil olarak  İDEAS tarafından verilmesini ve periyodik olarak müşteriye raporlanması hizmetlerini kapsar. Hizmetin kesintisiz verilebilmesi amacıyla müşteri adresinde sürekli İDEAS personeli bulundurulabilir. 

cagri.jpg
Çağrı Bazlı Hizmetler

Herhangi bir sözleşme kapsamı içinde verilmeyen tüm hizmetler çağrı bazlı hizmetler olarak adlandırılır. Talep edilen hizmetin gerektirdiği uzmanlık seviyesine ve yapılacak işin niteliğine göre ücretlendirilir. 

Görüşme Talep Formu
bottom of page