top of page

Sürdürülebilir Enerji

   Sürdürülebilir enerji; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli olan kaynakları ve yeterlilikleri tehlikeye atmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilen enerji biçimini ifade eden bir terim olup, yenilenebilir enerji kaynakları olarak da düşünülebilir. 

 

 Sürdürülebilir enerji kaynakları Uluslararası Enerji Komisyonu tarafından sınıflandırılmıştır ve üç nesil olarak incelenmektedir.

 

    1.nesil sürdürülebilir enerji kaynakları sanayi devrimi ile birlikte 19.yy sonlarında açığa çıkmıştır. Bu kaynaklar bugün de kullandığımız hidroenerji, jeotermal enerji ve biokütle enerjisidir.

 

  2.nesil sürdürülebilir enerji kaynakları ise 1980'li yıllardan itibaren süregelen ve gelişmeye devam etmekte olan solar ısıtma ve soğutma, rüzgar enerjisi, yenilenmiş teknolojiye sahip bioenerji çeşitleri ve güneş pilleridir. 

 

   3.nesil sürdürülebilir enerji kaynakları henüz teknolojinin yeterli olmaması nedeni ile prototip aşamasında olan ve yaygın kullanıma henüz ulaşamamış enerji kaynaklarıdır. Organik atıklardan elde edilen gazların daha verimli kullanılması, yoğunlaştırılmış solar ve termal enerjilerin harmanlanması, biokütlelerin rafine edilmesi, sıcak kuru taşlardan enerji elde edilmesi ve okyanustan enerji elde edilmesi gibi.

 

   Verimli olarak kullanılan enerji ile sürdürülebilir enerji kaynakları birbirinden ayrı düşünülemeyecek bir bütün gibidir. Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması anlamına gelmektedir.

 

    Verimli enerji kullanımı ile sürdürülebilir enerji kaynaklarının temel amacı karbondioksit salınımının bir nebze de olsa düşürülebilmesidir. Enerji verimliliği iki yöntemle sağlanabilir; Birincisi; ev, araba ve cihazlarda enerji verimli teknolojileri kullanmak, alışkanlıkları ve günlük davranışları enerjiyi daha verimli kullanacak biçimde düzenlemek gibi somut önlemlerle, İkincisi ise mevcut malların daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak yeni malların üretimini azaltmak, enerji tüketimini minimize edecek biçimde yerleşim yerlerini düzenlemek, ekonomide doğrudan materyal tüketiminin olmadığı etkinliklere geçiş yapmak gibi önlemlerle dolaylı olarak enerji verimliliği sağalabilir.

 

   İdeas, Güneş Enerjisi ve biyokütle Enerji konularında etkin bir çalışmayı gerçekleştirebilecek yapılanma için gerekli çalışmaları ana çerçeve itibariyle tamamlanmış durumdadır. Entegre güvenlik çözümleri, bina yönetim sistemleri, akıllı ev uygulamaları, ortam izleme ve yönetim çözümleri ve en önemlisi çözümlerinde kullandığı kaliteli yüksek teknoloji ve uzun ömürlü ürünleri ile enerji verimliliğine önemli katkılar sağlamaktadır. 

 

Güneş Pili

İdeas'ın en güçlü olduğu  alanlardan birisi  Photo Voltaik Güneş Enerjisi uygulamalarıdır.  Sistem bileşenlerinin boyutlandırılması, projelendiril-mesi  ve şebekeye  bağlı  sistemler (On-Grid)  ile  bağımsız  sistemlerin (Off-Grid)  kurulumları gerçekleştirilmektedir.  Büyük ölçekli güneş enerjisi üretim tesisleri (500 KW - 5MW arası) tasarımı ve kurulumları anahtar teslimi olarak yapılmaktadır.

Biogaz

Biogaz başta hayvan gübreleri ve bitkisel artıklar olmak üzere, her türlü organik materyalin havasız koşullarda fermantasyonu sonucunda elde edilen, bileşiminde metan ve karbondioksit bulunan bir gaz karışımıdır. Isıl değeri yüksek bir enerji kaynağıdır. Biogaz denildiğinde sadece enerjinin akla gelmesi yanlış değerlendirmelere neden olmaktadır. Tarımsal üretimle uğraşanlar ve ülke ekonomisi bakımından asıl önemi, fermante olmuş değerli bir organik gübre elde edilmesidir.Biogaz teknolojisi, makul bir zaman diliminde ilk yatırım maliyetini geri ödeyen, pahalı olmayan bir sistemdir. Bu sistem, enerji ve organik gübre üreten bir fabrika olarak görülmelidir.

Rüzgar Türbini

Küçük ve orta boy işletmeler için rüzgar enerjisi çözümleri sunan şirketimiz yeni türbinlerin yanı sıra aynı zamanda 2.el (yenilenmiş) rüzgar türbinleri de temin etmektedir.

Akıllı Bina

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company.

 

bottom of page